Suski  Ośrodek Kultury  jest samorządową  instytucją kultury, utworzoną na mocy Uchwały Rady Miejskiej w Suszu z dnia 19 kwietnia 2000 roku, posiadającą osobowość prawną, której głównym zadaniem jest prowadzenie działalności w zakresie upowszechniania kultury na terenie miasta i gminy Susz. Organizatorem instytucji kultury jest Rada Miejska w Suszu, która nadała Statut instytucji.

Jednak  historia działalności Suskiego Ośrodka Kultury  jako zinstytucjonalizowanej formy działalności sięga połowy lat 70 tych ubiegłego stulecia. Wtedy to bowiem  na bazie Miejskiego Domu Kultury w Suszu rozpoczyna  z dniem 01 października 1976  działalność Miejsko- Gminny Ośrodek Kultury, powołany Uchwałą Rady Narodowej, z nowo powołanym  dyrektorem Janem Krupskim, który funkcję tę pełnił będzie  nieprzerwanie przez okres 15 lat. Ośrodek otrzymuje na początek 3 etaty, zostaje wyposażony w niezbędny sprzęt, który budził zazdrość innych ośrodków. Powstają liczne zespoły artystyczne prowadzone przez instruktorów. Pierwszym etatowym instruktorem w nowej instytucji był Czesław Radzicki prowadzący  zespoły taneczne, teatralne i recytatorskie. Na przełomie 1976/77 drugim instruktorem zostaje  Andrzej Iwanow, odpowiedzialny za amatorski  ruch muzyczny.

W październiku 1984 roku  na  potrzeby Ośrodka  Kultury oddany  zostaje nowo adoptowany obiekt filialny  przy ul. Wąskiej /Bożnica/, w której znalazły się specjalistyczne pracownie: fotograficzna,modelarska, sala taneczna  pełniąca też funkcję  małej sali kameralnej.

W szczytowym okresie działalności pod koniec lat 80 tych ubiegłego stulecia  w MGOK pracowało 9 pracowników.
Byliśmy jedną z najprężniejszych placówek kultury w województwie elbląskim, o czym świadczą  liczne nagrody i wyróżnienia wojewódzkie za zdobycie  we współzawodnictwie  pracy, w kategorii  instytucji miejsko-gminnych, dwukrotnie I  miejsca.
 
 
 
 
Rok 1990 - grudzień. W związku z przeprowadzoną w kraju reformą gospodarczą oraz kulturalną państwa, Ośrodek Kultury przechodzi pod bezpośrednie zwierzchnictwo Rady  Miejskiej w Suszu. Następują liczne zwolnienia pracowników oraz drastyczne ograniczenia finansowe na działalność instytucji. Nowy budżet  jest o 50% niższy jak w roku poprzednim i wystarcza na utrzymanie 3 pracowników (w tym 1 instruktora). Zaczynamy wszystko od początku.
Czerwiec 1991 r. Po 10 letniej przerwie wznowione zostają obchody  Dni Susza, połączone od  1992 roku  z zawodami triathlonowymi, które trwają do dnia dzisiejszego.
Wrzesień 1991. - Stanowisko Dyrektora MGOK obejmuje Andrzej Szysler i pełni je do marca 1995 r. W tym też okresie MGOK przejmuje nieczynne  od 2 lat kino Syrena  w Suszu i wznawia jego działalność, która prowadzona będzie do  końca grudnia 2002 roku.
12 maja 1992 roku – w wyniku pożaru  spłonął  budynek MGOK  przy ulicy Podmurze wraz z całym majątkiem ruchomym instytucji. Główną siedzibą  MGOK zostaje budynek filialny przy ulicy Wąskiej 5, tzw. Bożnica.
 
 
 
 
Jesień 1994 rok - Decyzją  Rady Miejskiej w Suszu obiekt kina Syrena przekazany zostaje na własność  parafii Św.Antoniego w Suszu.
Maj 1995 roku – Dyrektorem MGOK zostaje Czesław Radzicki - dotychczasowy  starszy  Instruktor. Organizatorem  Mistrzostw Polski w Triathlonie do roku 2000  zostaje Ośrodek Kultury  w Suszu.
MGOK przejmuje działalność sportową na terenie miasta i gminy.
Wrzesień 1996 r – Sale  i świetlice wiejskie na terenie gminy zostają przekazane w zarząd MGOK.
Październik 1997 - Uroczyste spotkanie działaczy społeczno-kulturalnych i pracowników z  okazji 20 lecia powołania i działalności Ośrodka Kultury.
Styczeń 2000 r. – Przekształcenie zakładu budżetowego w instytucję kultury posiadającą  osobowość prawną  pn "Suski Ośrodek Kultury i Sportu"
Styczeń 2001 r. – Działalność sportową  na terenie miasta i gminy przejmuje od Ośrodka Kultury Urząd Gminy i Miasta.
Maj 2001 r.- nadanie przez Radę Miejską w Suszu  nowego Statutu  instytucji, oraz zmiana nazwy na Suski Ośrodek Kultury.
Październik 2002 r. - Suski Ośrodek Kultury przejmuje obiekt przy ul. Kościelnej 1 dawne przedszkole) i po okresie adaptacji pomieszczeń  staje się on  jedynym  obiektem SOK.
Grudzień 2002 r. - po  8 letnim okresie dzierżawy i użytkowania kino Syrena kończy działalność. Parafia Św. Antoniego po modernizacji obiektu tworzy w nim Katolickie Centrum Kultury. 
Czerwiec 2005 r. - oddanie w użytkowanie SOK nowej sceny  na terenie Plaży Miejskiej w Suszu. 
Październik 2008 r. – Suski Ośrodek Kultury przeniesiony zostaje do nowej siedziby w obiekcie Centrum Sportu i Rekreacji im Jana Pawła II w Suszu.
 
 
 
 
W okresie  33 lat istnienia i działalności społeczno-kulturalnej Suskiego Ośrodka Kultury, znalazły się osoby które na trwale zapisane są w historię tej instytucji . 
Należą do nich w pierwszej kolejności  osoby odznaczone najwyższym resortowym odznaczeniem „Zasłużony Działacz Kultury” Są to:
Panowie: Jan Krupski i Eugeniusz Olszewski, oraz Panie: Jadwiga Olszewska, Julia Rolicz, Jadwiga Gajewska.
Do grona  zasłużonych w rozwoju działalności kulturalnej należą również:
Jerzy  Drozdowski, Andrzej Iwanow,Wojciech Olszewski, Irena Krupska, Andrzej Żarnecki, Bernadeta i Robert Gawryjołek, Janusz Wiśniewski, historię naszej działalności wpisały się również poprzez swoją działalność  zespoły artystyczne takie jak: Zespół  Taneczny  „Beniks”, Zespół  Muzyczny „Format”, dziecięcy Zespół Teatralny „Kubusie”, Grupa Wokalna „Uśmiech”,oraz „Ballada”, grupa Teatralna „Szatnia”, które  poprzez wieloletnią działalność  promowały Susz na  arenie wojewódzkiej i ogólnopolskiej.
 
Opr. Czesław  Radzicki