Konkurs ofert (ochrona) na Dni Susza 2017

Drukuj
Utworzono: piątek, 17, luty 2017

Zapraszamy do składania ofert na zapewnienie ochrony i bezpieczeństwa imprezy plenerowej organizowanej przez Suski Ośrodek Kultury.

 

 

 

 

 

I. Przedmiot zamówienia

1. Przedmiot zamówienia obejmuje zapewnienie ochrony i bezpieczeństwa podczas imprezy: „Dni Susza 2017”-festyn kulturalno -rekreacyjny
2. Impreza plenerowa obejmująca wydzielony teren dla 1000 widzów.

II. Terminy i miejsce organizacji imprezy:

Ochrona realizowana będzie w dniu:

a) 09.06.2017r. od godziny 20.00 do godz:10.00 -2 osoby-ochrona sceny z zainstalowanymi urządzeniami ,obiektu socjalnego i placu  imprezy masowej
b) 10.06.2017r. przez 3 pracowników ochrony w godz. 15:00 – 20:30 oraz dodatkowo przez 18 pracowników ochrony w godz. 20:00 – 24:00 zgodnie z Planem Ochrony i zakresem obowiązków określonych wspólnie przez Strony; 3 pracowników ochrony  w godzinach 24.00 do10.00 dnia następnego-ochrona pomieszczenia socjalnego, sceny z zamontowanym sprzętem nagłaśniającym oraz  infrastruktury na terenie Plaży Miejskiej
c) 11.06.2017r. przez 3 pracowników ochrony w godz. 15:00 – 17:30 oraz dodatkowo przez 18 pracowników ochrony w godz. 17:30 – 20:00 zgodnie z Planem Ochrony i zakresem obowiązków określonych wspólnie przez Strony;

III. Zakres obowiązków oferenta:

Przygotowanie planu i zabezpieczenie terenu imprezy w czasie jej trwania w tym zapewnienie kierownika ds. bezpieczeństwa imprezy plenerowej.

IV. Niezbędne elementy oferty:

Oferta musi zawierać:

1. Dane oferenta oraz aktualny dokument rejestrowy firmy,
2. Koncesja/licencja (kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem),
3. Posiadane przez firmę ubezpieczenie OC w zakresie prowadzonej działalności (kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem),
4. Wykazanie się co najmniej trzema referencjami ze świadczenia usługi o podobnym charakterze jak w przedmiocie zamówienia,
5. Opis sposobu realizacji zlecenia i szczegółowe określenie całkowitych kosztów usługi (ilość osób planowanych do obsługi imprezy oraz cena roboczogodziny jednego pracownika).

V. Termin i miejsce składania ofert:

Oferty należy składać w siedzibie Suskiego Ośrodka Kultury, ul. Piastowska 5c, 14-240 Susz lub pocztą elektroniczną na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w terminie do dnia 28.04.2017r.

VI. Informacje dodatkowe

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu ofert można otrzymać pod numerem telefonu: 602-355-796; 552785116.

VII. Sposób wyboru oferty

1. Wybór najkorzystniejszej oferty zostanie dokonany spośród ofert złożonych w postępowaniu i spełniających wymagania postawione w zaproszeniu.
2. Organizator przewiduje możliwość prowadzenia negocjacji z dwoma wybranymi oferentami, których oferty zostaną uznane za najkorzystniejsze.
3. O wynikach oferenci zostaną powiadomieni pisemnie.
4. Oferty składane w niniejszym postępowaniu nie podlegają zwrotowi