Konkurs ofert na obsługę gastronomiczną Dni Susza oraz Dożynek Gminnych 2017

Drukuj
Utworzono: czwartek, 16, luty 2017

Zapraszamy do składania ofert na obsługę gastronomiczną wydarzeń organizowanych przez Suski Ośrodek Kultury. Ogłoszenie - KLIKNIJ NA ARTYKUŁ 

 

 

 

 

 

 

I. Przedmiot zamówienia:
Przedmiot zamówienia obejmuje zapewnienie obsługi gastronomicznej dla 500 osób polegającej na:
a) dystrybucji piwa (po uprzednim uzyskaniu zezwolenia na sprzedaż alkoholu) oraz napojów bezalkoholowych (kawa, herbata, zimne napoje) w kubkach jednorazowych,
b) sprzedaży dań grillowych oraz dań typu fast food w naczyniach jednorazowych, m.in:
- potrawy z grilla (kiełbaski, szaszłyki, karkówka, steki itp.),
- potrawy z rożna (kurczak, golonka itp.),
- hot-dogi, hamburgery, zapiekanki itp.,
- napoje bezalkoholowe, lody, kawa, herbata itp.,
- napoje alkoholowe do 4,5% - piwo.
c) zapewnieniu ogródka piwnego wydzielonego i wygrodzonego /płotkami/ z pięcioma  nalewakami  z piwem, na 300 miejsc siedzących,
d) zapewnieniu wygrodzonej płotkami przestrzeni z 200 miejscami siedzącymi dla konsumentów z dziećmi,
e) zapewnienie konsumentom bezpieczeństwa w obrębie prowadzonej działalności handlowo-gastronomicznej,
f) wydzielenie terenu sprzedaży piwa od strefy imprezy masowej.

II. Termin i miejsce organizacji imprezy:

a) Dni Susza: 10-11.06.2017r. – Plaża Miejska w Suszu
b) Dożynki Gminne: 10.09.2017r. – Teren gminy Susz

III Zakres obowiązków Oferenta:

a) spełnienie warunków o których mowa w art. 181 ust. 4 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473, z późn. zm.),
b) posiadanie odpowiednio wykwalifikowanej i przeszkolonej grupy pracowników wykazującej się wysoką kulturą osobistą i schludnym wyglądem oraz odpowiednimi zaświadczeniami wydanymi przez Stację Sanitarno -Epidemiologiczną,
c) posiadanie przez firmę ubezpieczenie OC w zakresie prowadzonej działalności,
d) rzetelne wykonywanie powierzonych zadań,
e) bieżące utrzymanie czystości w granicach swojego obszaru w trakcie imprezy oraz pozostawienie terenu w czystości po imprezie,
f) uczciwość i punktualność.

IV. Niezbędne elementy oferty:

Oferta musi zawierać:
a) aktualny odpis z właściwego rejestru lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej w zakresie objętym ofertą, pozwolenie ze Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej,
b) koncesję/licencję na sprzedaż alkoholu,
c) przedstawienie udokumentowanego doświadczenia (referencje) w przeprowadzaniu obsługi gastronomicznej imprez plenerowych (co najmniej 3 imprezy).

VI. Termin i miejsce składania ofert:
Oferty należy składać w siedzibie Suskiego Ośrodka Kultury w terminie do dnia 28 kwietnia 2017r. lub pocztą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. .

VII. Informacje dodatkowe:
Szczegółowe informacje dotyczące konkursu ofert można otrzymać pod numerem telefonu: 602-355-796; 552785116.

VIII. Sposób wyboru oferty:

a) Wybór najkorzystniejszej oferty zostanie dokonany spośród ofert złożonych w postępowaniu i spełniających wymagania przedstawione w zakresie obowiązków Oferenta oraz na podstawie konkurencyjnej wysokości opłaty za zezwolenie na prowadzenie handlu na zasadach wyłączności, oraz podpisanie umowy.
b) Organizator przewiduje możliwość prowadzenia negocjacji z dwoma wybranymi oferentami, których oferty zostaną uznane za najkorzystniejsze. 
c) O wynikach oferenci zostaną powiadomieni pisemnie.
d) W przypadku wygrania konkursu Oferent zobowiązuje się do wpłaty na rzecz Suskiego Ośrodka Kultury  zaoferowanej kwoty za wynajem powierzchni gastronomicznej.
e) Oferty składane w niniejszym postępowaniu nie podlegają zwrotowi.

Dyrektor Suskiego Ośrodka Kultury

Czesław Radzicki