Regulamin Przeglądu Piosenki Polskiej - Susz 2019

Drukuj
Utworzono: poniedziałek, 07, październik 2019

Przedstawiamy Regulamin Przeglądu Piosenki Polskiej - Susz 2019, który odbędzie się 18.10.2019r. w sali widowiskowej naszego Ośrodka.

 

 

REGULAMIN PRZEGLĄDU PIOSENKI POLSKIEJ- SUSZ 2019

ORGANIZATOR:

Suski Ośrodek Kultury

MIEJSCE I TERMIN:

1. 18 październik 2019r., godz. 10:00.

2. Sala Suskiego Ośrodka Kultury, ul. J. Wybickiego 10 w Suszu.

CELE PRZEGLĄDU:

1. Inspiracja młodych talentów do poszukiwań artystycznych w dziedzinie muzyki.

2. Konfrontacja dokonań twórczych.

POSTANOWIENIA OGÓLNE:

1. Przegląd jest imprezą otwartą i mogą do niego przystąpić soliści lub zespoły.

2. Wykonawca (solista lub zespół) przygotowuje dwa utwory związane tematycznie z piosenką polską, które zaprezentuje podczas konkursu (Organizator zastrzega sobie prawo do zmniejszenia ilości wykonywanych utworów do jednego).

3. W przeglądzie mogą wziąć udział soliści i zespoły w kategoriach wiekowych:

a) 6 – 9 lat

b) 10 – 12 lat

c) 13 – 16 lat

d) 17+

4. Uczestnicy mogą korzystać z nagrania własnego podkładu muzycznego (półplayback) lub
z akompaniamentu muzycznego.

5. Nośnik pamięci (pen drive) z nagranym podkładem musi zostać dostarczony najpóźniej w dniu przeglądu.

6. Utwory zapisane na nośniku powinny być podpisane i ustawione według kolejności

7. Uczestnicy mogą korzystać z akompaniamentu na żywo po uprzednich konsultacjach z Organizatorem.

8. Podkłady instrumentalne, z których korzysta wykonawca nie mogą posiadać wgranych partii wokalnych.

ZASADY UCZESTNICTWA:

1. Uczestnicy lub ich opiekunowie zobowiązani są do nadsyłania zgłoszeń najpóźniej do 15 października 2019 roku.

2. Zgłoszenia należy przesyłać na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub tradycyjną pocztą na adres Suskiego Ośrodka Kultury, ul. j. Wybickiego 10, 14-240 Susz.

3. Koszty przejazdu i ubezpieczenie pokrywają uczestnicy lub instytucje delegujące.

4. Kolejność występów podczas Przeglądu ustala Organizator.

5. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w kolejności występów, wynikających z organizacji
i przebiegu Przeglądu;

6. Występy uczestników oceniać będzie Jury powołane przez Organizatora.

7. Jury przyzna I, II i III miejsce oraz wyróżnienia według uznania. W swoim wyborze kierować się będzie następującymi kryteriami: dobór repertuaru, wykonanie, ogólny wyraz artystyczny.

8. Laureaci przeglądu otrzymają pamiątkowe dyplomy i upominki.

ZASADY ORGANIZACYJNE:

1. Organizatorzy ZAPEWNIAJĄ nagłośnienie oraz drobny poczęstunek.

2. Organizatorzy NIE ZAPEWNIAJĄ instrumentów w miejscu koncertu (np. piano, perkusja, itp.)

3. Niespełnienie warunków Regulaminu eliminuje uczestników z Przeglądu.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia, których Organizator przy zachowaniu należytej staranności nie był w stanie przewidzieć, lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności spowodowane działaniem siły wyższej lub działaniem osób trzecich, za które Organizator nie ponosi odpowiedzialności.

2. Uczestnicy Przeglądu upoważniają Organizatora do publikacji zdjęć i tekstu reportażu na temat Przeglądu zawierających ich wizerunek oraz całość lub część prezentowanych przez nich utworów dorobku artystycznego i instytucji w nim uczestniczących. Jednocześnie uczestnicy nie będą dochodzić od Organizatora żadnych roszczeń związanych z publikacją zdjęć i tekstu, o których mowa w zdaniu poprzedzającym.

3. Organizator posiada prawo do nieodpłatnego filmowania i fotografowania uczestników Przeglądu;

Organizator zastrzega sobie prawo dokumentowania oraz wykorzystania prezentacji uczestników Przeglądu w radio, TV, prasie, bez wypłacania honorariów.

POZOSTAŁE UWAGI:

1. Organizator zastrzega sobie prawo ostatecznej interpretacji Regulaminu.

2. Sprawy niezawarte w Regulaminie rozstrzyga Organizator.

3. Organizatorzy proszą o rozpowszechnienie informacji o Przeglądzie w swoim środowisku.

4. Informacje na temat Przeglądu można uzyskać: Jan Kawicki – 887 316 453.


 

KARTA ZGŁOSZENIA

Przeglądu Piosenki Polskiej – Susz 2019

1. Nazwa zespołu / wykonawcy:

...................................................

2. Imię i nazwisko opiekuna:

…………….....................................

3. Adres i telefon kontaktowy:

………………………………..................

4. Informacje o zespole / wykonawcy (nagrody i wyróżnienia, nagrania, recenzje itp.)

...................................................

5. Placówka patronująca:

...................................................

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby organizacyjne festiwalu zgodnie
z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002r. Nr 101 poz.926
z późniejszymi zmianami).

…..........................................................

(Podpis zgłaszającego)