Artykuły

Kapela Ludowa "Suse"

Drukuj
Utworzono: wtorek, 15, kwiecień 2014

 

W sierpniu 2004r., w związku z organizacją Gminnych uroczystości Dożynkowych padła inicjatywa Dyrektora SOK Czesława Radzickiego na przygotowanie przez grupę wokalną BALLADA oraz zespołu 3PLUS3 bloku piosenek ludowych. Z inicjatywy pani Janiny Chuderewicz wypożyczono 3 komplety strojów ludowych dla kobiet po byłym zespole śpiewaczym MICHAŁOWIANKI.

 

W lutym 2005r. Suski Ośrodek Kultury zakupił 9 kompletów strojów i rozpoczął się nabór do LUDOWEGO ZESPOŁU ŚPIEWACZEGO. W tym roku w skład grupy wchodzili: Iwona Konicz, Iwona Komorowska, Gabrysia Brzezińska, Wioleta Pomarańska, Bernadeta Gawryjołek. Zespól zaprezentował się podczas Dożynek Gminnych w Jakubowie Kisielickim oraz Dożynkach Powiatowych w Kisielicach. Rozpoczęły się poszukiwania instrumentalistów. Jako pierwsi dołączyli: pan Piotr Szagała – skrzypce oraz pan Stanisław Kawicki – akordeon.

 

 

W roku 2006 KAPELA LUDOWA „SUSE” prezentuje się po raz pierwszy w SOK podczas Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. W tym roku do grupy dołączają: Jarek Kawicki, Monika Gapińska, Monika Żelek, Jadwiga Lichaczewska, Jadwiga Rucińska oraz Stanisława Komorowska. W tym roku również zespół prezentuje się podczas Dnia Kobiet, na festynie majowym w Suszu, w Makowie oraz na spotkaniu ludowym w Kisielicach. Po raz pierwszy kapela wzięła udział w I OGÓLNOPOLSKIM SPOTKANIU KAPEL LUDOWYCH KWIDZYN 2006. Wystąpiła również podczas Dożynek Gminnych w Bałoszycach i Starym Dzierzgoniu oraz podczas Dni Susza a także z okazji Nocy Świętojańskiej. Do Kapeli dołączyli Paweł Suwiński i Henryka Jachowska.

W 2007 roku do kapeli dochodzi Jan Kawicki – akordeonista. W skład wchodzi teraz 12 osób. W tym roku dołączają panie Janina Chuderewicz oraz Danuta Pluta.

Występy w 2007r.:

-          Wielka Orkiestra świątecznej Pomocy
-          Dzień Babci i Dziadka SOK
-          Jarmark Ludowy w Suszu
-          Dożynki Stary Dzierzgoń
-          Ogólnopolski Festiwal Zespołów i Kapel Folklorystycznych
-          Koncert dla Radnych w Starostwie powiatowym w Iławie

 

Rok 2008 rozpoczął się udziałem w spotkaniu noworocznym w Bałoszycach, na którym zespół otrzymał Nagrodę Burmistrza Gminy i Miasta Susz. Zespól wystąpił w trakcie Dożynek Gminnych oraz na Ogólnopolskim Spotkaniu Kapel i Zespołów Folklorystycznych w Kwidzynie. W styczniu Kapela  została wyróżniona możliwością nagrania kilku utworów dla RADIA OLSZTYN.

W roku 2009 grupa brała udział w imprezach okolicznościowych – Dzień Matki, Dzień Kobiet. Kapela udzielała się też społecznie, brała udział w Przeglądzie Religijnym organizowanym corocznie w maju, w ogrodzie parafii św. Rozalii w Suszu. 23 czerwca Kapela Ludowa „SUSE” dała koncert na plaży miejskiej w Suszu śpiewając pieśni o tematyce Nocy Świętojańskiej oraz znane społeczności pieśni ludowe. Jak co roku grupa zaprezentowała się również na Miejsko Gminnych Dożynkach.

 

 

W 2010 r. na bazie Kapeli ludowej powstaje grupa biesiadna. Grupa koncertuje w zależności od potrzeb, raz jako grupa ludowa, a innym razem jako grupa biesiadna. W sierpniu Kapela Ludowa i Biesiadna wzięła udział w Przeglądzie Zespołów Folklorystycznych na XIII Spotkaniach z Folklorem w Szałkowie natomiast w maju dała koncert podczas Kiermaszu Zakładów Gospodarki Żywnościowej.

 

 

2011 r. rozpoczęli koncertem z okazji Dnia Babci i Dziadka. W maju Kapela wzięła udział w Przeglądzie Pieśni i Piosenki Religijnej, który odbył się z okazji beatyfikacji Jana Pawła II. W czerwcu jak co roku wystąpiła podczas Nocy Świętojańskiej. W miesiącu lipcu kapela otrzymała nagrodę Zakładu Przetwórstwa Owocowo – Warzywnego w Kwidzynie za piosenkę autorską podczas II MIEDZYNARODOWYM, VI OGÓLNOPOLSKIM SPOTKANIU KAPEL I ZESPOŁÓW LUDOWYCH W KWIDZYNIE.