Strona Główna

Regulamin Przeglądu Piosenki Biesiadnej Susz - 2017

 

PRZEGLĄD PIOSENKI BIESIADNEJ I LUDOWEJ – SUSZ 2017

I. Cele konkursu:

1. Ochrona i popularyzacja tradycji, umacnianie więzi międzyludzkich, a także edukacja kulturalna.

2. Popularyzacja muzyki instrumentalnej i polskiej piosenki biesiadnej.

3. Rozwijanie wrażliwości artystycznej uczestników konkursu poprzez bezpośredni kontakt z muzyką.

4. Rozwijanie współpracy kulturalnej oraz wymiana doświadczeń artystycznych między zespołami uczestniczącymi w konkursie.

II. Zasady uczestnictwa:

1. W konkursie mogą wziąć udział zespoły wokalne, wokalno – instrumentalne działające przy świetlicach, kołach gospodyń wiejskich i ośrodkach kultury.

2. Zadaniem zespołu jest zaprezentowanie 30 minutowego programu artystycznego w repertuarze piosenek z gatunku biesiadnej i ludowej.

3. Liczba zespołów biorących udział w przeglądzie nie może przekroczyć 5.

4. O udziale zespołu w przeglądzie decyduje kolejność zgłoszeń do organizatora.

5. Zespoły zostaną poinformowane o kwalifikacji do przeglądu.

6. W przypadku wystąpienia przesłanek uniemożliwiających udział w przeglądzie zespoły są zobowiązane do niezwłocznego poinformowania organizatora o rezygnacji, wówczas do przeglądu kwalifikowany jest zespół z listy rezerwowej.

7. Instytucje delegujące potwierdzają uczestnictwo zespołu przesyłając pocztą tradycyjną, e-mailową, faksem bądź składają osobiście w siedzibie organizatora czytelnie wypełnioną kartę zgłoszenia w/g załączonego wzoru do dnia 18.10.2017 roku. (decyduje data wpływu do organizatora, a nie data stempla pocztowego) na adres SOK w Suszu.

8. Zespoły zakwalifikowane do konkursu zgłaszają się w miejscu konkursu nie później niż o godz. 13:30, podając organizatorom tytuły wykonywanych utworów.

9. O kolejności występu zespołów decydować będzie Organizator.

III. Miejsce i termin przeglądu:

1. Miejsce konkursu: Hala CSiR w Suszu – Suski Ośrodek Kultury ul. Piastowska 5c.

2. Termin konkursu: 22.10.2017r., godz. 14:00.

IV. Sprawy organizacyjne:

1. Przyjazd w dniu przeglądu własnym środkiem transportu.

2. Instytucje delegujące pokrywają koszty przejazdu i ubezpieczenia.

3. Organizator zapewnia kompleksową obsługę akustyczną.

V. Ocena i nagrody

1. Jury będzie oceniać najlepszy występ zespołu wg następujących kryteriów:

- dobór repertuaru,

- umiejętności wokalne,

- walory muzyczne,

- interpretacja utworów,

- sposób prezentacji na scenie,

- ogólny wyraz artystyczny.

2. Wszystkie zespoły otrzymają dyplomy oraz drobne upominki za udział w konkursie.

VI. Uwagi końcowe:

1. Sprawy nieuregulowane w niniejszym regulaminie rozstrzyga organizator.

2. Organizator zastrzega sobie prawo dokumentowania oraz wykorzystania prezentacji zespołów w radio, TV, stronach www. bez wypłacania honorariów.

3. Wszystkie sprawy organizacyjne można uzgadniać przed konkursem telefonicznie pod nr telefonu 552786 116 oraz u koordynatora Przeglądu Jana Kawickiego 887-316-453.

 

KARTA ZGŁOSZENIA

 

 1. Nazwa zespołu: ..............................................................................................................

 1. Kategoria wykonawcy (zespół wokalny, zespół wokalno -instrumentalny):

  ................................................................................................................

 1. Ilość osób w grupie: …..............................................................................................................

 2. Instrumentarium:
  …...............…...........................................................................................

 3. Imię i nazwisko opiekuna/instruktora , adres (pocztowy lub e-mail), telefon kontaktowy:

  ….............................................................................................................................................

 4. Tytuły piosenek, czas trwania występu:
  ….............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

 1. Potrzeby techniczne: ...................................................................................................................

 2. Krótka informacja o wykonawcy:

  ….............................................................................................................................................

  ….............................................................................................................................................

 


________________________________________________________________________

 

OŚWIADCZENIE

Niniejszym oświadczam, że zapoznałem/-łam się z regulaminem konkursu podczas Przeglądu Piosenki Biesiadnej – Susz 2017 i akceptuję wszystkie jego postanowienia.

 

….................................... ..........................................................................
miejscowość, data Podpis instruktora/kierownika zespołu

 

 

 

Reprezentacja - SKAMA na Mistrzostwach Polski w Sabotażystę

Podczas Festiwalu Gorączka Złota nad Wisłą - festiwal gier planszowych zorganizowany we Włocławku. Odbyły się Mistrzostwa Polski w grę Sabotażysta. Wcześniej w całej Polsce odbywały się turnieje eliminacyjne, dzięki którym można było wygrać udział w Mistrzostwach Polski.

 

 

Czytaj więcej: Reprezentacja - SKAMA na Mistrzostwach Polski w Sabotażystę

Film z Dożynek Gminnych w Ulnowie

Przedstawiamy materiał filmowy z tegorocznych Dożynek Gminnych, które odbyły się 3 września w Ulnowie. Film zrealizowany przez panią Marię Ćwiklińską. Aby zobaczyć film kliknij TUTAJ.

 

Dni Susza 2017

W przeciwieństwie do poprzednich lat,podczas tegorocznych Dni Susza nie padał deszcz. Wręcz przeciwnie było słonecznie i ciepło. Oficjalnego otwarcia święta naszego miasta dokonał Burmistrz Krzysztof Pietrzykowski oraz dyrektor naszego Ośrodka Pan Czesław Radzicki. Następnie rozpoczęła się realizacja zaplanowanego przez organizatorów programu.

Czytaj więcej: Dni Susza 2017

Dożynki Gminne 2017 za nami

W ubiegłą niedzielę, tj. 2 września 2017 roku w Ulnowie odbyły się tegoroczne Dożynki Gminy Susz. Podsumowanie żniw rozpoczęła dziękczynna msza święta, koncelebrowana przez księdza Ryszarda Dębskiego proboszcza parafii pod wezwaniem Matki Boskiej Częstochowskiej, podczas której poświęcony został chleb oraz wieńce dożynkowe. Funkcję starostów pełnili Barbara Tomaszewska i Stanisław Szpanel.

Czytaj więcej: Dożynki Gminne 2017 za nami

IX Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego

W sobotę 29 kwietnie br. w hali CSiR w Suszu odbyła się IX edycja Ogólnopolskiego Turnieju Tańca Towarzyskiego o Puchar Burmistrza Susza. Organizatorem imprezy był Suski Ośrodek Kultury oraz Szkoła Tańca J&K Drobotko z Iławy.

 

 

Czytaj więcej: IX Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego

FreshJoomlaTemplates.com